Kunnanvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 17.3.2022 oli 4.457 asukasta (16.2.2022 / 4.447).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2022. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta tammikuun lopussa 2022 oli 5,8 % (joulukuun 2021 tilanne 6,0 %), Pirkanmaalla 9,7 % (9,6 %) ja koko maassa 10,4 % (10,5 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.
  3. Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys 2021 (llite 1).

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)