Kunnanvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite: Vapaavalintainen kasvisruokavaihtoehto Vesilahden kouluihin

VESDno-2021-441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Susanna Suoniemi on 13.12.2021 jättänyt valtuustoaloitteen vapaavalintaisen kasvisruokavaihtoehdon tuomisesta Vesilahden kouluihin. Aloitteessa perustellaan kattavasti vapaavalintaisen kasvisruokavaihtoehdon valitsemisen perusteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuosituksen mukaan tarjolla on päivittäin hyvä olla kaksi pääruokavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka. 

Vesilahden kunnassa kasvisruokaa ei ole tarjolla tällä hetkellä koululaisille. Tukipalveluissa on meneillään selvitys ruokatuotantotavoista, joilla pyritään kustannustehokkaaseen ruokatuotantoon. Aloitteen vaikutuksesta samassa yhteydessä selvitetään myös kasvisruokavaihtoehdon lisääminen oppilaille. Ruokapalvelutuotannon asiat käsitellään päätöksenteossa kevään 2022 aikana, jolloin selviää myös kasvisruokavaihtoehdon tarjoamisen mahdollistaminen valtuustokauden 2021-2025 aikana. 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1) antaa aloitteeseen selosteen mukaisen selvityksen

2) ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 

2)  ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

  1. antaa aloitteeseen selosteen mukaisen selvityksen
  2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 
  3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Perustelut

   

Ehdotus

Valtuusto päättää, että se 

  1. merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)