Kunnanvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 7.10.2021 oli 4.426 asukasta (11.8.2021 / 4.409).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 8/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta elokuun lopussa 2021 oli 5,9 % (heinäkuun 2021 tilanne 7,1 %), Pirkanmaalla 9,9 % (11,5 %) ja koko maassa 10,7 % (12,3 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.
  3. Valtuuston jäsen Aino-Riikka Simula jätti valtuustoaloitteen: "Vesilahden kunnan tulee selvittää, että lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun toteutuvat kunnan alueella".

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)