Kunnanhallitus, kokous 15.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 9.8.2022 oli 4.493 asukasta (22.6.2022 / 4.460).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 6/2022. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kesäkuun lopussa 2022 oli 5,7 % (toukokuun 2022 tilanne 4,9 %), Pirkanmaalla 9.0 % (8,0 %) ja koko maassa 9,9 % (8,9 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.
  3. Vammaisneuvoston ajankohtaiset asiat
  4. Vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)