Kunnanhallitus, kokous 15.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Seutustrategian hyväksyminen

VESDno-2022-126

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus on hyväksynyt uuden seutustrategian 22.6.2022. Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta ja on jatkumo aiemman kausien seutuyhteistyölle. Strategian valmistelu on tehty laaja-alaisesti seudun päättäjiä, johtavia viranhaltijoita, sidosryhmiä ja asukasraatia kuullen. Strategiatyötä ovat tukeneet lisäksi edellisen valtuustokauden strategian arviointi sekä tulevaisuuden ennakointityö.

Seutustrategia eli Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä on esitetty tarinallisena tavoitteenasetteluna. Strategian toimeenpanemiseksi seutuhallitus hyväksyy toteutusohjelman seutuhallituskaudelle. Strategiaehdotus koostuu toimintaympäristön analyysistä, tulevaisuussiirtymää kuvaavasta visiosta ja sitä tukevista kolmesta strategisesta kärjestä.

Strategiaehdotuksen pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat:

  • Lumoava arki
  • Fiksu kasvu
  • Maailmalle avoin


Seutuhallitus on pyytänyt strategiaehdotuksesta kunnanhallitusten kommentit. Kaikki kunnat ovat antaneet omat kommenttinsa. Kommentit ovat pääpiirteissään erittäin myönteisiä. Niissä kiitettiin mm: kattavaa valmistelu- ja liiteaineistoa, laajaa luottamushenkilö osallistamista (esim. kunnanhallitusten yhteinen työpaja, luottamushenkilökysely), sidosryhmien ja myös asukkaiden osallistamista, temaattista onnistumista ja riittävästi haastavan ja uudistuvan strategian valmistelua seutuyhteistyön jatkumoksi. Myös vaihtoehtoisia visioehdotuksia on kommentoitu myönteisessä hengessä. Seutustrategian lopullinen hyväksyminen tapahtuu kaupunkiseudun valtuustoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategian.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)