Tekninen lautakunta, kokous 18.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kati Ajoksenmäki ja Aapeli Eskola

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kati Ajoksenmäen ja Aapeli Eskolan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)