Tekninen lautakunta, kokous 18.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kokouskutsu on julkaistu kunnan nettisivuille ja lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 12.08.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Tekninen lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)