Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Riimutien katusuunnitelma

VESDno-2023-218

Valmistelija

  • Tommi Rintanen, Yhdyskuntatekniikan asiantuntija, tommi.rintanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan talousarvion investointiosassa on varattuna määrärahat Hovinkulman kunnallistekniikan rakentamiseksi vuonna 2023. Katu-, kadunrakennus- ja vesihuoltosuunnitelmat on tilattu Vesilahden kunnan sopimustoimittaja Sweco Finland Oy:lta. Edellä mainitut suunnitelmat ovat pykälän liitteenä.

Toimivalta: Hallintosääntö 4 § 6

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmat nähtäville ja lausuttavaksi 15.6.2023 - 7.7.2023 väliseksi ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Verkkosivut, kunnan ilmoitustaulu, LVS, alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)