Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on julkaistu kunnan nettisivuille ja lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille 09.06.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)