Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

 1. Keskuspuhdistamon yhtiökokouksen pöytäkirja ja liitteet_27.4.2022
 2. Liikenneturva - Kaverit nuoren kuljettajan tukena – uusi kampanja matkustajataidoista alkaa 11.4
 3. Liikenneturva - Vajetta autoilevien ja pyöräilevien väistämistilanteiden osaamisessa
 4. Liikenneturva - Väistämissäännöt pätevät myös pyöräilyväylillä
 5. Pirkanmaan ELY-keskus- Edessä voi olla pahin tulvakevät vuosikymmeniin Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
 6. Pirkanmaan ELY-keskus- Hämeenkyrössä löytyi paksuimmillaan yli 100 metrin pohjavesikerros - geologinen rakenneselvitys valmistui
 7. Pirkanmaan ELY-keskus- Kaksi uutta kiertoliittymää Lempäälän Kuljuun – rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa
 8. Pirkanmaan ELY-keskus- Kesän tienpitotoimenpiteet käynnistyvät – Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022 on julkaistu
 9. Pirkanmaan ELY-keskus- Pellot ovat muuttuneet järviksi osassa Pirkanmaata - tulvakausi jatkuu jopa juhannukseen
 10. Pirkanmaan ELY-keskus- Päällystemääriin huomattava vähennys  –  Pirkanmaan päällystystyöt käynnistyvät ennen vappua
 11. Pirkanmaan ELY-keskus- Teiskontien uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän viimeistelytöitä tehdään tämän kevään aikana
 12. Pirkanmaan ELY-keskus- Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä
 13. Ämmänhaudanmäki työmaakokous 9 ja 10

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.