Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-3/ 2022

VESDno-2022-103

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut


Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu raportoidaan lautakunnille toimielimen tulosyksiköiden euromääräinen toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisten palveluiden tulosyksiköiden ja investointien toteuman 1-3 / 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kati Ajoksenmäki saapui pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)