Sivistyslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rehtori Narva
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Koulunkäynninohjaajan lomauttaminen 2023 LK, 23.05.2023
§ 10 Koulunkäynninohjaajan lomauttaminen 2023 KK, 23.05.2023
§ 11 Koulunkäynninohjaajan lomauttaminen 2023 MB, 23.05.2023

Rehtori Yhtenäiskoulu
§ 67 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan rekrytointi, 09.05.2023
§ 68 Luokanopettajan määräaikainen virka, 10.05.2023
§ 69 Erityisluokanopettajan määräaikainen virka, 10.05.2023

Vapaa-aikakoordinaattori
Yleinen päätös:
§ 3 Vesilahden kunnan liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2023-2024, 29.05.2023

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Kahden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttäminen, 03.05.2023
§ 11 Varhaiskasvatuksen opettajan toimi 1.8.2023 alkaen, 04.05.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)