Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 185 Resurssiopettajan valinta, 24.09.2020

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 7 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, 25.08.2020
Yleinen päätös:
§ 6 Varhaiskasvatuspaikan myynti Urjalan kunnalle, 20.08.2020

Ehdotus

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)