Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Lähetekeskustelu 2021 talouarviosta
  2. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
  3. Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat, seudun hyvinvointipalveluiden työryhmän asiat / muut seudulliset asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)