Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rehtori Yhtenäiskoulu
Henkilöstöpäätös:
§ 87 Henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan valinta, 18.06.2021
§ 88 Henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan rekrytointi, 22.06.2021
§ 89 Luokanopettajan viransijaisuus (teknologiakasvatus ja musiikki), 23.06.2021
§ 90 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan rekrytointi, 23.06.2021
§ 91 Erityisluokanopettajan viransijaisuus, 23.06.2021
§ 92 Resurssiopettajan rekrytointi klinikkaopetukseen, 23.06.2021
§ 93 Erityisluokanopettajan rekrytointi/alakoulu, 25.06.2021
§ 98 Erityisluokanopettajan määräaikainen virka/yläkoulu, 25.06.2021
§ 106 Määräaikainen luokanopettajan virka, 06.09.2021
§ 107 Musiikin sivutoimisen tuntiopettajan rekrtytointi, 06.09.2021
§ 108 Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan rekrytointi, 06.09.2021

Sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 174 Koulukuljetuksen hankintapäätös, 10.08.2021
Yleinen päätös:
§ 177 Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa, 24.08.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen toimi, 23.06.2021
§ 5 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen määräaikainen täyttäminen, 24.06.2021
§ 6 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen määräaikainen täyttäminen, 24.06.2021
§ 7 Varhaiskasvatuksen määräaikainen lastenhoitajan toimi, 28.06.2021
§ 8 Päiväkodinjohtajan viransijaisuus, 10.08.2021
§ 10 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, 01.09.2021
§ 11 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen, 01.09.2021
§ 12 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttäminen, 01.09.2021
§ 13 Varhaiskavatuksen opettajan määräaikainen toimi, 06.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)