Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Sivyslautakunnan kokouspävät vuonna 2021
  2. Sivistyslautakunnan viitteellinen vuosikello 8/2021 - 8/2022
  3. Lautakunnan jäsenten kummitoiminnan/vastuualueen asiat
  4. Kirjaston kouluyhteistyösuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)