Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Rakennusvalvonta:

  • Kiinteistöveroselvityksen alue-ehdotus
  • Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin työnkuva
  • Viranhaltijapäätökset
  • Rakennusvalvonta haluaa kiittää kaikkia lautakunnan jäseniä menneistä kokouksista ja yhteistyöstä
  • Ihanaa kesää kaikille!

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitty tiedoksi.

 

 

Kokouskäsittely

Annettiin pykälän käsittelyn ajaksi läsnäolo ja puheoikeus kunnaninsinööri Harri Vierikalle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)