Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden työajanseuranta tammi-kesäkuu 2021

VESDno-2020-117

Valmistelija

  • Kati Skippari, ympäristöpäällikkö, kati.skippari@lempaala.fi

Perustelut

Vesilahden ja Lempäälän kunnan välisen sopimuksen ympäristönsuojelun viranhaltijayhteistyöstä mukaan viranhaltijat pitävät Vesilahteen kohdistuvista töistä tuntikirjanpitoa, josta ilmenee sekä Vesilahteen kohdistuvien töiden tuntimäärä, että mihin osa-alueisiin työtunnit ovat kohdentuneet. Tuntikirjanpito tuodaan tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan puolivuosittain.

Keskimäärin Vesilahden ympäristönsuojelun tehtäviin kului tammi-kesäkuussa 17,1 % (16,4% 2020) viranhaltijoiden kokonaistyöajasta. Tuntikirjanpidon mukaan ympäristöviranhaltijat ovat käyttäneet työaikaa muille viranomaisille annettaviin lausuntoihin 14 % (8%, 2020), lupiin ja ilmoituksiin 14 % (13 %, 2020), valvontaan ja valituksiin 19 % (20 %, 2020) ympäristönsuojelun edistämiseen ja ympäristön tilan seurantaan 13 % (22 %, 2020) sekä toiminnan kehittämiseen ja hallintoon 40 % (38 %, 2020) Vesilahden ympäristönsuojeluun käytetystä työajasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristönsuojelun viranhaltijoiden pitämän työajanseurannan ajalta tammi-kesäkuu vuonna 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)