Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Ympäristö:

  • Lempäälän kunnanhallitus on 23.08.2021 §207, irtisanonut ympäristönsuojelun viranhaltijayhteistyön Lempäälän ja Vesilahden välillä.

Rakennusvalvonta:

  • tarkastusinsinööriksi on valittu Janne Kannisto, hän aloittaa 4.10.2021
  • viranhaltijapäätökset
  • seuraava kokous on  12.10.2021 klo: 17.30

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennustarkastaja korjasi tiedoksi merkittävää seuraavan kokouksen ajankohtaa. Seuraava kokous on 14.10.2021 klo: 18.30

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)