Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat ensimmäisessä kokouksessa ne kaksi jäsentä, jotka sukunimen mukaan ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäinen ja toinen. Jommankumman tai molempien ollessa estyneenä tai poissa, pöytäkirjan tarkastajina toimivat jäsenistä aakkosjärjestyksessä seuraavat. Seuraavissa kokouksissa pöytäkirjan tarkastajina toimivat ne kaksi jäsentä, jotka sukunimen mukaan ovat aakkosjärjestyksessä edellisessä kokouksessa tarkastajiksi valittujen jäsenten jälkeen seuraavina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Ala-Orvola ja Virpi Eskola.

Päätös

Virpi Eskolan ja Laura Kekäläisen poissa ollessa, valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Ala-Orvola ja Tommi Mertimo.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)