Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Rakennusvalvonta:

  • Vesilahden kunnanhallitus on kokouksessaan 04.10.2021 §185 hyväksynyt 24.09.2021 päivätyn Metsämantereen asemakaavan ja siihen liittyvät rakennustapaohjeet.
  • Asiakastyytyväisyys kysely järjestettiin 20.4.- 4.5.2021 välisenä aikana. Kysely lähetettiin kunnan rakennusvalvonnassa vuonna 2020 sähköisesti Lupapiste.fi:n kautta asioineille. 
  • Viranhaltijapäätökset
  • Seuraava kokous 09.11.2021 klo: 18.30

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)