Kunnanvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 20.4.2021 oli 4.392 asukasta (15.3.2021 / 4.390).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 2/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta helmikuun lopussa 2021 oli 8,5 % (tammikuun 2021 tilanne 9,2 %), Pirkanmaalla 11,9 % (12,3 %) ja koko maassa 12,4 % (12,7 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin.
  3. Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2020 (liite 1).

- - - - -

Valtuutettu Ilona Leppänen jätti aloitteen otsikolla Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Aloitteen allekirjoittivat valtuutetut Kristiina Pispala, Virpi Alakoski, Antti Uusi-Rasi, Ari Perämaa, Aura Elliott, Matti Kuusjärvi, Harri Tapanainen, Miia Rajala sekä Pertti Uusi-Erkkilä. (llite 2)

Valtuutettu Susanna Suoniemi jätti aloitteen otsikolla Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille. Aloitteen allekirjoittivat valtuutetut Laura Kekäläinen ja Matti Kuusjärvi. (liite 3)

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)