Kunnanvaltuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 11.8.2021 oli 4.409 asukasta (15.6.2021 / 4.396).
  2. Pirkanmaan ELY- keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 6/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kesäkuun lopussa 2021 oli 6, 9 % (toukokuun 2021 tilanne 6, 3 %), Pirkanmaalla 11, 4 % (10, 7 %) ja koko maassa 12, 4 % (11, 4 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto merkitsi tiedoksi valtuustoryhmien kokoonpanot (liite 1).


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)