Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 27 Kuntamaisema-työkalun ja Johdon Dashbord-järjestelmän hankinta NHG Finland Oy:ltä, 02.05.2022
§ 28 Allekirjoituspalvelun hankinta, 02.05.2022
Yleinen päätös:
§ 23 Omakotitontin 922-413-4-121, Puolukkapolku 5 myynti, 19.04.2022
§ 24 Omakotitontin 922-419-6-37, Mustikkapolku 1 myynti, 21.04.2022
§ 25 Omakotitontin 922-419-6-35, Mustikkapolku 4 varaus, 25.04.2022
§ 26 Omakotitontin Koulutie 14, 922-413-4-115 varaus, 25.04.2022
§ 29 Markkinointi- ja viestinnän harjoittelijan rekrytointi, 04.05.2022
§ 30 Omakotitontin 922-413-4-115, Koulutie 14 vuokraus, 10.05.2022

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Päiväkodin johtajan viran täyttölupa, 28.04.2022

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)