Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Seutustrategian ehdotus, Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä

VESDno-2022-126

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaprosessin visio- ja tahtotilavaihe on päättymässä.

Strategia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta ja on jatkumo aiemman kausien seutuyhteistyölle. Strategian valmistelu on tehty laaja-alaisesti seudun päättäjiä, johtavia viranhaltijoita, sidosryhmiä ja asukasraatia kuullen. Strategiatyötä ovat tukeneet lisäksi edellisen valtuustokauden strategian arviointi sekä tulevaisuuden ennakointityö. Seutustrategia eli Tampereen kaupunkiseudun tulvaisuussiirtymä on esitetty tarinallisena tavoitteenasetteluna. Strategiaehdotus koostuu toimintaympäristön analyysistä, tulevaisuussiirtymää kuvaavasta visiosta ja sitä tukevista kolmesta strategisesta kärjestä. Lopuksi esitetään kuvaus seutuyhteistyön toimintatavoista.

Vision muotoilun osalta esitetään kolme vaihtoehtoa: - Vehreä metropoli tai - Kestävän kasvun metropoli tai - Parempi metropoli. Meidän yhteinen.

Aiemmin visio kuului ”Meidän ja tulevien sukupolvien yhteinen metropoli”.

Strategiaehdotuksen pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat: - Lumoava arki - Fiksu kasvu - Maailmalle avoin Strategiaehdotuksessa on huomiotu kunnanhallitusten työpajassa 28.3 saatu yhteinen palaute, asukasraadin sekä ns. portinvartijoiden kommentit.

Seutuhallitus hyväksyi 28.4. kokouksessaan seutustrategiaehdotuksen ”Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä” ja on pyytänyt kunnanhallituksia kommentoimaan ehdotusta 23.5 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus antaa lausunnon seutustrategiasta. 

Päätös

Kunnanhallitus toteaa, että seutustrategia on hyvin kunnianhimoinen, mutta näkee toteuksessa myös haasteita. 

Tiedoksi

Seutuhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)