Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Harri Penttilän ja Aino-Riikka Simulan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Harri Penttilän ja Aino-Riikka Simulan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)