Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 11.5.2022

 • § 30 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-3/ 2022 
 • § 31 Vesilahden kunnan katuvalaistus 
 • § 32 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivitys 
 • § 33 Anomus vesihuoltolinjojen kaivamisesta Riuttoonkulmantielle 


Sivistyslautakunta 10.5.2022

 • § 35 Sivistyslautakunnan osavuosiraportointi 1-3/2022 
 • § 36 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
 • § 37 Valinnaiset taito- ja taideaineet vuosiluokilla 7-9 


Rakennus- ja ympäristölautakunta 3.5.2022

 • § 33 Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosiraportointi 1-3 / 2022 
 • § 34 Hallintolain 51 § mukainen kirjoitusvirheen korjaaminen ympäristölupaan/ Narvan biokaasulaitos / tila Tapulinmaa, 922-425-2-16 
 • § 35 Kommenttipyyntö Pirkanmaan LUMO 2022-2030 ohjelmaluonnoksesta
 • § 36 KVVY:n VIRTA2- hankkeen rahoitus vuosille 2022-2025
 • § 37 Kunnan suostuminen lohkomiseen perustellusta syystä kiinteistö Kivenkorva, 922-425-34-3 

Ehdotus

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)