Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023

VESDno-2023-175

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Perussopimuksen 4 §:n 3. kohdan mukaan yhtymäkokous päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Seutuhallitus on päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle keskiviikkona 21.6.2023 klo 14.00.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Aino-Riikka Simulan yhtymäkokousedustajaksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023.

Tiedoksi

Tampereen kaupunkiseutu, seututoimisto