Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kertapalkkioiden maksaminen Pohjalle ja Siltaselle, 27.04.2023

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 20 Omakotitontin 922-419-6-30, Koulutie 16 varaus, 24.04.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.