Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 2023-2025

VESDno-2021-216

Aikaisempi käsittely

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuustoryhmien yhteisestä ehdotuksesta kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ari Arvela, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Marko Lounasranta ja 2. varapuheenjohtajaksi Tanja Salo kahden vuoden toimikaudeksi.

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Vesilahden kunnan hallintosäännön 10 luvun 1§:n mukaan puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.