Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Talousarviomuutokset vuodelle 2023

VESDno-2023-150

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Tukipalvelut tuottavat kunnan ruoka-, siivous- ja kuljetuspalveluita. Vuoden 2022 syksyllä vuoden 2023 talousarviota tehdessä tukipalvelut sisältyivät hallintopalveluihin ja siten hallintojohtajan alaisuuteen. Päivitetyn ja 1.1.2023 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan tukipalvelut siirtyivät teknisiin palveluihin ja toimivat teknisen palvelupäällikön alaisuudessa 1.1.2023 alkaen. Jotta tukipalveluiden vuoden 2023 talousarvio ja toteumat vastaavat hallintosäännössä määriteltyjä tehtäviä ja toimivaltoja, pitää tehdä tekniset talousarviomuutokset vuodelle 2023, jossa tukipalveluiden talousarvio siirretään hallintopalveluista ja hallintojohtajan toimivallan alaisuudesta teknisiin palveluihin ja teknisen palvelupäällikön toimivallan alaisuuteen.

Kyseessä on toimialojen väliset tekniset talousarviomuutokset, joten vaikutus koko kunnan tasolla on 0 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat tekniset talousarviomuutokset.

Käyttötalous:

  • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja vähentävä tekninen määrärahamuutos
  • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 107 908 euron tuottoja lisäävä tekninen määrärahamuutos
  • Hallintopalvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja vähentävä tekninen määrärahamuutos
  • Teknisten palvelujen toimialueelle 1 101 851 euron menoja lisäävä tekninen määrärahamuutos

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Aki Kohoselle ja tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.