Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pankkitilien käyttöoikeuden myöntäminen hallintojohtaja Susanna Hokkaselle

VESDno-2023-168

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan pankkitilien (TSOP, Danske Bank) käyttöoikeus ei perustu tiettyyn asemaan, vaan henkilökunnan vaihtuessa tiettyä virkaa hoitavalle myönnetään em. käyttöoikeudet ja edeltäjän osalta käyttöoikeudet lakkautetaan.

Lisäksi Vesilahden kunnalla on Danske Bank Oyj:ssa Winter R. Rahasto-niminen pankkitili (FI62 8000 1679 2068 06), joka on kunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja vastaava summa on toimeksiantojen veloissa. Tili ei siis ole kunnan omien rahojen pankkitili, vaan kunnan hallinnoima rahasto, johon talousjohtajalla on käyttöoikeus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että Vesilahden kunnan hallintojohtaja Susanna Hokkasella myönnetään käyttöoikeus TSOP:ssa ja Danske Bank:ssa oleviin kunnan pankkitileihin. Samalla todetaan, että Kati Paunosen käyttöoikeus kunnan tileihin on päättynyt. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Aki Kohoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.