Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Nuorisovaltuuston asettaminen

VESDno-2023-167

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Nuorisovaltuusto on kokousessaan 18.3.2023 17 §:ssä valinnut toimikaudelle 2023-2025 nuorisovaltuuston jäsenet, joita se esittää kunnanhallitukselle nuorisovaltuuston asettamiseksi. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Wilma Karlsson, varapuheenjohtajaksi Martti Lahtinen, sihteeriksi Niko Hiirikoski, varasihteeriksi Eemeli Myllymäk ja nuorisovaltuuston jäseniksi Juuso Koskensalo, Anna Ilvo, Sini Lampi, Saara Kopola, Aleksandra Hanweg, Routa Pakaslahti, Jasper Yllimäki, Tilda Linnaranta, Milja Heino, Oona Paaso ja Nea Vaintola.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että toimikaudelle 2023-2025 nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Wilma Karlsson, varapuheenjohtajaksi Martti Lahtinen, sihteeriksi Niko Hiirikoski, varasihteeriksi Eemeli Myllymäki ja nuorisovaltuuston jäseniksi Juuso Koskensalo, Anna Ilvo, Sini Lampi, Saara Kopola, Aleksandra Hanweg, Routa Pakaslahti, Jasper Yllimäki, Tilda Linnaranta, Milja Heino, Oona Paaso ja Nea Vaintola.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.