Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Länsi-Narvan Vesihuolto -osuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen

VESDno-2020-77

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta on lähestynyt kuntaa osuuskunnan liittämiseen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen liittyen. Vesiosuuskunnan liittämisesta Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen on käyty neuvotteluita ja tämän pohjalta on tehty kauppakirjaluonnos. Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan on kokouksessaan 15.11.2022 käsitellyt kauppakirjaluonnoksen. Kaupan kohteena on Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan omistama vesi- ja viemärijohtoverkostosta muodostuva omaisuus ja vesiosuuskunnan liittymissopimukset.  

Kauppahinnaksi on sovittu 1 euro ja Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan ei ole Vesilahden kunnalle siirtyviä velkoja, eikä velvoitteita. Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos ostaa kohteen ilman velkoja. Vesihuolto-osuuskunnalla ei myöskään ole saamisia kolmansilta osapuolilta. Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta vastaa kaupanteon jälkeen mahdollisten kolmansien osapuolten ilmenevistä saamisista ja veloista. Vesiosuuskunta vastaa omista veloistaan velkojen maksamiseen saakka. 

Kauppa purkaa Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan ja Vesilahden kunnan välisen vesihuoltosopimuksen.

Kaupan on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023 ja kaupan voimaantulon jälkeen Vesilahden vesihuoltolaitos vastaa talous- ja jätevesien johtamisesta, verkostonhuolloista ja vesihuolto-osuuskunnan asiakkaista kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen, sekä esittää kunnanhallitukselle kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä ja Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan liittämistä Vesilahden vesihuoltolaitokseeen. Lisäksi tekninen lautakunta ohjeistaa ja valtuuttaa Lempäälän veden tekemään päivitykset käyttösopimuksiin. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan liittämisen Vesilahden vesihuoltolaitokseen kauppakirjassa määritetyin ehdoin.

Päätös

Kokouksen jälkeen on todettu,​ että esteelliset henkilöt osallistuivat asian käsittelyyn. Asia käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen ja Länsi-​Narvan vesihuolto-​osuuskunnan liittämisen Vesilahden vesihuoltolaitokseen kauppakirjassa määritetyin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ari Arvela ja Harri Penttilä jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Osallisuusjäävi)

Liitteet

Oheismateriaali