Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kunnan pankkitilin muuttaminen talletuskorolliseksi tiliksi

VESDno-2023-142

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talousjohtaja, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnalla on Tampereen Seudun Osuuspankissa maksuliiketili nro FI10 5511 3620 0000 70, jonka tilisopimukseen on neuvoteltu päivitys johtuen muuttuneesta korkomarkkinatilanteesta. Tilisopimuksessa määritellään tilin saldoon perustuen tietty porrastus, jonka perusteella tilille maksettava talletuskorko määräytyy. Talletuskorko on voimassa vuoden, jonka jälkeen sitä tarkastellaan uudelleen.

Talletuskorko

€-määrä Viitekorko Marginaali
0 - 1 000 000 € Kiinteä 0 % -
1 000 000 € - 2 500 000 € 1 kk Euribor -0,40 %
Yli 2 500 000 € 1 kk Euribor -0,60 %

Korkoehto on voimassa, kun 1 kk Euribor on positiivinen. Tällöin talletuskorko on alimmillaan 0 %.
Hinnoittelu on voimassa yhden vuoden ajan sopimuspäivästä.
22.03.2023 1 kk Euribor korkonoteeraus: 2,902 %.
5.5.2023 1 kk Euribor korkonoteeraus: 3,099 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tampereen Seudun Osuuspankissa olevan kunnan maksuliiketilin muuttamisen talletuskorolliseksi maksuliiketiliksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Aki Kohoselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.