Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2023 kutsuntoihin

VESDno-2023-44

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vuonna 2005 syntyneiden vesilahtelaisten asevelvollisten kutsunnat vuonna 2023 toimitetaan 25.10.2023 Vesilahden yhtenäiskoululla.

Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan Pirkanmaan kuntia pyydetään nimeämään edellisvuosien tapaan kunnan edustajat varaedustajineen kutsuntalautakuntiin kutsuntakuulutuksen ajankohtien mukaisesti. Kunnan edustajien toivotaan olevan nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä. Lisäksi kunnan edustajien toivotaan olevan nuorison kanssa tekemisissä päivätyössään. Lisäksi pyydetään nimeämään kunnan kutsuntajärjestelyistä vastaava yhteyshenkilö. 

Kunnan edustajan ja varaedustajan kutsuntatilaisuuteen valitsee kunnanhallitus. Kutsuntalautakuntaan valitun kunnan edustajan ja hänen varajäsenensä yhteystiedot tulee ilmoittaa Pirkanmaan aluetoimistoon.

Vuonna 2022 kutsuntalautakunnassa kunnan edustajana oli Mikko Ala-Orvola ja varaedustajana Harri Penttilä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää vuodeksi 2023 kutsuntalautakuntaan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kunnan kutsuntatilaisuuteen.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi vuodeksi 2023 kutsuntalautakuntaan jäseneksi Mikko Ala-Orvolan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Penttilän kunnan kutsuntatilaisuuteen.

Tiedoksi

nimetyt, Pirkanmaan aluetoimisto