Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kärkihankkeiden tilannekatsaus

Perustelut

Vesilahden kunta on kuntastrategiassa määrittänyt tiettyjä strategisia hankkeita tehtäväksi valtuustokauden aikana. Hankkeet on talousarviossa jaettu tarkempiin toimenpiteisiin. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa kunnanhallitukselle kuntastrategian jalkauttamisessa onnistumista ja ns. kärkihankkeiden etenemistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus merkitsee kärkihankkeiden etenemisen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapamäelle, talousjohtaja Aki Kohoselle, tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkölle ja sivistysjohtaja Marko Lahtiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.