Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan

VESDno-2023-165

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä vastaava Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi päättyy 31.5.2023.

Kaudella 2021-2023 Vesilahden kunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut Miia Rajala (Kesk.) ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Aino-Riikka Simula (Kesk.).

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-nen. Sopimukseen yhteisestä toimielimestä joukkoliikenteen seudullisten viranomaistehtävien hoitamisessa perustuen valitsevat Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen lautakuntaan.

Kuntalain 77 §:n mukaisesti toimielimeen ovat vaalikelpoisia asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Lautakunta on sellainen toimielin, johon tasa-arvolain 4 a § edellyttää valittavan vähintään 40 % miehiä ja naisia sekä jäseniksi että varajäseniksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.