Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 21 Yritysrekisteri-, CRM-järjestelmän sekä toimitila- ja tonttipalvelun hankinta, 09.05.2023
§ 23 Talsu Lite taloussuunnitelujärjestelmän hankinnan peruminen, 16.05.2023
§ 24 Talgraf Accuna taloussuunnitelujärjestelmän hankinta, 16.05.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Täyttölupa palvelusuunnittelijan vakituiseen tehtävään, 23.05.2023
Yleinen päätös:
§ 22 Omakotitontin 922-413-4-120, Puolukkapolku 3 varauksen jatkaminen, 11.05.2023
§ 26 Omakotitontin 922-419-6-31, Koulutie 18 vuokraus, 24.05.2023
§ 27 Omakotitontin 922-419-6-30, Koulutie 16 vuokraus, 26.05.2023
§ 28 Omakotitontin Mustikkapolku 3, 922-419-6-38 varaus, 29.05.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)