Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 6.6.2023 oli 4.511 asukasta (10.5.2023 / 4.517).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 4/2023. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta huhtikuun lopussa 2023 oli 5,6 % (maaliskuun 2023 tilanne 5,1 %), Pirkanmaalla 8,4 % (8,6 %) ja koko maassa 9,3 % (9,6 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin.
  3. Toimielimen esittelijä esittelee toimialan kärkihankkeiden edistymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Päätettiin, että kärkihankkeita esitellään kunnanhallituksen seminaarissa 21.6.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)