Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ari Perämaan ja Harri Tapanaisen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ari Perämaan ja Harri Penttilän.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)