Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 9.5.2023

 • § 31 Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2023

 

Sivistyslautakunta 6.6.2023

 • § 36 Vesilahden kunnan päiväkodin hankesuunnittelu
 • § 37 Vesilahden Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin valinta
 • § 38 Osavuosiraportointi 1-4/2023 
 • § 39 Pirkan opiston tuntitilaus 2024 


Tekninen lautakunta 17.5.2023

 • § 39 Vesilahden kunnan soutuvenepaikat 
 • § 40 Kunnallistekniikan hankkeiden tilannekatsaus 
 • § 41 Talvikunnossapidon kilpailutus 2023-2026 
 • § 42 Sopimus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta 
 • § 43 Anomukset yksityisteiden kunnossapitoon 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanjohtaja on päättänyt hallintosäännön nojalla ottaa sivistyslautakunnan 6.6.2023 tekemän päätöksen "§ 36 Vesilahden kunnan päiväkodin hankesuunnittelu" kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus päättää, että muita pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

 Kunnanhallitus päätti, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)