Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kunnanvaltuuston 22.5.2023 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano ja laillisuus

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta.

Kunnanvaltuusto 22.5.2023

 • § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • § 7 Pöytäkirjan tarkastus
 • § 8 Talousarviomuutokset vuodelle 2023
 • § 9 Osavuosikatsaus 1-4/2023 
 • § 10 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivitys 
 • § 11 Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 2023-2025
 • § 12 Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2023-2025
 • § 13 Jäsenten ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan
 • § 14 Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun elinvoima- ja osaamislautakuntaan
 • § 15 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltansa ulommaksi, kunnanhallitus panee 22.5.2023 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset täytäntöön. 
 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)