Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnaninsinööri
Hankintapäätös:
§ 8 Natakujan kunnallistekniikka, 02.06.2021
Yleinen päätös:
§ 7 Maankäyttölupa KJ Pro Oy:lle, 01.06.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)