Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

 1. ELY-keskukset - Päijänteellä ja koko Kymijoen vesistöalueella vedenpinnat erittäin korkealla (Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Keski-Suomi)
 2. ELY-keskukset- Järvi-Suomeen myönnettiin kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista noin 1,11 miljoonaa euroa avustuksia (Järvi-Suomi)
 3. ELY-keskukset- Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kehittämiseen myönnettiin lähes 3 miljoonaa euroa
 4. ELY-keskukset- Tienkäyttäjät edellistalvia tyytyväisempiä maanteiden talvihoitoon (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
 5. ELY-keskukset- Tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon parantui edellisestä talvikaudesta (Keski-Suomi, Itä-Suomi)
 6. ELY-keskukset- Valkoposkihanhien päämuutto ohi
 7. ELY-keskukset- Varsinais-Suomen ELY-keskukselta reilut 600 000 euroa erilaisiin vesistökunnostushankkeisiin (Varsinais-Suomi, Satakunta)
 8. ELY-keskukset- Öljylämmityksen vaihtajalle on tarjolla useita tukimuotoja - selvitä nämä seikat ennen kuin päätät mitä tukea haet
 9. Liikenneturva - Ohjattua nuorisotoimintaa moposuorien sijaan
 10. Liikenneturva- Huomioi nuoret mopoilijat tien päällä
 11. Liikenneturva- Mitä yleistyneistä koppimönkijöistä on hyvä tietää
 12. Liikenneturva- Puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää
 13. Liikenneturva- Väistämissääntöjen tuntemuksessa paljon parannettavaa
 14. Liikenneturva- Yhteinen pyöräilyaika valmentaa lasta ja vanhempaa
 15. Pirkanmaan ELY-keskus-  Rantatunnelia huolletaan toukokuun viimeisellä täydellä viikolla
 16. Pirkanmaan ELY-keskus - Uhanalaisten perinnemaisemien kartoitukset alkavat Pirkanmaalla
 17. Pirkanmaan ELY-keskus- Kangasalan Rikun pohjavesialueelle on tulossa geologinen rakenneselvitys
 18. Pirkanmaan ELY-keskus- Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 275 000 eurolla
 19. Pirkanmaan ELY-keskus- Pirkanmaan ELY-keskus valittaa Vesilahden Lammasniemen asemakaavasta – ei turvaa virkistysalueiden riittävyyttä
 20. Pirkanmaan ELY-keskus- Sateinen loppukevät nostanut vedenkorkeuksia Pirkanmaalla - seuraa rantasi tilannetta

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)