Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

 1. ELY-Keskuskset: Huonokuntoisten maanteiden päällysteiden määrä kääntyi laskuun Itä-Suomessa
 2. ELY-Keskuskset: Lämpenevät talvet tuovat haasteita maanteiden talvihoitoon
 3. ELY-Keskuskset: Uuden katuyhteyden rakentaminen Oulunportin ja Kaakkurin välille on käynnissä
 4. Jätehuollon uutiskirje 3 / 2020
 5. Pirkanmaan ELY- Keskus: Automaattionen liikenneturvallisuusvalvonta Tampereen Rantatunneliin
 6. Pirkanmaan ELY- Keskus: Ely- keskukselta tänä vuonna Pirkanmaan rakennusperinnön hoitoon 192 000 euroa - uusi hakukierron on käynnistynyt.
 7. Pirkanmaan ELY- Keskus: Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin muutoksia Pirkanmaalla
 8. Pirkanmaan ELY- Keskus: Vaikuta Pirkanmaan vesienhoitoon ja tulvariskien hallintaan
 9. Pirkanmaan ELY- Keskus: Ympäristön pilaamisesata rikostuomio ja iso lasku - Pilaantuneen alueen puhdistaminen tulee kalliiksi
 10. Vesilahden maankaatopaikan ojavesitarkkailun tulokset v. 2020
 11. Alueellisen jätehuoltolautakunnan 21.10.2020 kokouksen pöytäkirja

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)