Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Henri Marttilan ja Matti Kuusjärven.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja esitty pöytäkirjan tarkastajiksi Henri Marttilan ja Matti Kuusjärven. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)