Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnaninsinööri
Hankintapäätös:
§ 18 Yhtenäiskoulun lukituksen uusiminen, 07.09.2020
§ 19 Kalalahden yritysalueen kunnallistekniikka, 07.09.2020
§ 27 Kalsinpellon ja Kiiskenpellon asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu, 25.09.2020
§ 29 Yhtenäiskoulun taloautomaatiojärjestelmän saneeraus ja modernisointi, 12.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Teknisen työnjohtajan palkkaaminen, 17.09.2020
Yleinen päätös:
§ 20 Sähkökaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 21 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 22 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 23 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 24 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 25 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 17.09.2020
§ 28 Telekaapeleiden sijoituslupahakemus, 12.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)