Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirja 9.9.2020
  2. Pirkanmaan ELY-keskus: Kuivan maaperän vuoksi viimeaikaiset sateet eivät ole näkyneet vesistöissä (Pirkanmaa) tiedote
  3. Ely-keskus: Liikenteen asiakaspalvelussa yhteydenottomäärät ovat kasvaneet lähes 40 %, asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä  palveluun
  4. Pirkanmaan ELY- keskus: Maanteiden uudet hoitourakat lokakuusta käyntiin Virroilla ja Parkanossa
  5. Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 1.10.2020: Paikalliset kuljetusyrittäjät vahvoina jätteenkuljetusten kilpailutuksessa

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)