Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Teknisen toimen osavuosiraportointi 1-8/ 2020 ja investointien toteuma

VESDno-2020-163

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-elokuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tehtäväalueen käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi.

Kunnan kirjanpito ajalta 1-8/2020 on suljettu syyskuussa, pykälän liitteenä on teknisen lautakunnan alaisten tehtäväalueiden ja investointien toteuma ajalta 1-8/2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-8/2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)